R E F E R E N C E

VYBRANÉ PROJEKTY :

Výstavba rekreační chaty. Chata má zastavěnou plochu do 25 m2. Je navrhovaná na sezóní obývání.